muovisotilas.fi

Ostoskorisi on tyhjä.

Muovisotilaan Facebook

 

Info: Selaimesi ei salli evästeitä (cookies). Muuta selaimesi asetuksissa, salli evästeet (enable cookies).

EI ALLE 18-VUOTIAILLE!
Airsoft-aseita ei saa luovuttaa Suomen lain mukaan pysyvästi alaikäisille henkilöille.
Järjestyslaki 27.6.2003/612 - 10 § ja 11 §
Se joka luovuttaa aseen alaikäiselle on itse täysin vastuussa airsoft aseen / harrastusvälineen käytöstä joten luovuttajan tulee harkita tarkoin luovuttamista ja varmistaa, että henkilö jolle aseen / harrastusvälineen luovuttaa kykenee käyttämään tätä vastuullisesti ja ymmärtää, että aseella / harrastuvälineellä voi aiheuttaa vahinkoa.
Airsoft-ase on 6mm muovikuulia ampuva ilma-ase joka näköiskopio aseesta ja se on tarkoitettu tarkkuusammuntaan taulua kohden.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Nämä käyttöohjeet ja varoitukset koskevat myös tällaisille aseille tarkoitettuja lisä- tai oheistuotteita.
Tuote ei ole leikkikalu.
LUKEKAA OHJEET JA VAROITUKSET TARKASTI JA NOUDATTAKAA NIITÄ.

Muovikuula-aseen käyttöohje ja varoitukset:
Tuote ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. 

* Älä koskaan käytä asetta ilman käyttöön tarkoitettuja silmä- ja kasvosuojaimia.
* Maskit eivät kestä käyttöä pakkasell.
* Suojavarusteet rajoittavat näkyvyyttä joten liikkukaa varovasti.
* Älä ikinä käytä asetta, akkua, laturia tai suojavarustusta joka on rikki, kolhiintunut tai muuten vähäisestikään huonossa kunnossa.
* Pidä aina ase lukitussa tilassa niin, että lapset eivät voi saada asetta käsiinsä.
* Älä itse korjaa tai pura tuotetta.
* Älä ammu ihmisiä tai eläimiä kohti.
* Kuulat voivat osuessaan aiheuttaa pahoja ja pysyviä vammoja.
* Opiskele oikeanlainen aseen käyttö.
* Älä osoita aseella toista kohden.
* Älä koskaan osoita aseella kohdetta, jota ei ole tarkoitettu ammuttavaksi.
* Älä koskaan pidä asetta ladattuna jollet aio ampua.
* Älä koskaan ole 15 metriä lähempänä ammuttavaa kohdetta.
* Lopettaessasi ampumisen hetkellisestikin varmista, että varmistin on päällä ja ota lipas irti.
* Kun lopetat ampumisen poista lipas aseesta ja ammu aseella useampi (sarjatuli) tyhjälaukaus (tyhjään tilaan), jotta olet varma, että ase on tyhjä. Toista tämä myös niin, että ase on ylösalaisin (lipaskuilu ylöspäin). Tällä varmistat ettei hoppi kammioon jää kuulia. Tämän jälkeen laita varmistin päälle ja pidä lipas erillään aseesta. Lopuksi ota akku pois aseesta. Tarkista myös että aseen varmistus on päällä.
* Älä koskaan ammu kovaa pintaa kohti, sillä kuula voi kimmota aiheuttaen vaaran.
* Älä koskaan katso suoraan piippuun.
* Älä ammu eläimiä päin, eläinten ampuminen luokitellaan eläinrääkkäykseksi.
* Airsoft ase ei ole metsästysase.
* Ennen käyttöönottoa kiristä kaikkia ruuveja ja muttereita. Tee tämä säännöllisesti, sillä ruuvit saattavat löystyä käytössä
* Puhdista ase ja lippaat, myös uusi ase, säännöllisesti käyttäen silikonia ja puhdistustikkua. Puhdas ase parantaa lähtönopeutta ja tarkkuutta.
* Tuote ei ole suunniteltu kestämään vääntämistä eikä tiputtamista tai kolhimista.
* Airsoft aseet eivät ole sunniteltu käytettäväksi kylmässä ja voivat rikkoutua kylmässä. Aseissa oleva rasva jäykistyy ja rattaat sekä muut osat kuluvat kylmässä nopeammin kuin lämpimässä johtuen rasvauksen puutteesta. Tiivisteet myös kovettuvat kylmässä ja voivat tästä syystä haljeta ja aiheuttaa vaurion aseen koneistukseen, tämä koskee myös kaasu ja Co2 aseita.
* Lippaat ovat hyvin herkkiä viottumaan mikäli tippuvat tai muuten kolhiintuvat.
* Mikäli suojamaski tai -lasit rikkoutuvat tai saavat kovan osuman, ne tulee välittömästi vaihtaa ehjiin. Verkkomaski tulee olla vähintään tehty punotusta vaijerista.
* Älä hanki halpahallien ja markettien myymiä suojamaskeja koska eivät välttämättä kestä.
* Käytä vain muovikuula-aseisiin hyväksyttyjä laadukkaita kuulia ja lisätuotteita. Liian kevyet tai huonolaatuiset kuulat hajottavat aseen. Muovisotilas suosittelee biokuulia.
* Jousitoimiset aseet virittyvät joko salpaa vedettäessä tai sisään työnnettäessä mallista riippuen, älä käytä voimaa.
* Älä tiputa, lyö tai kolhi asetta koska aseessa on sähköisiä osia sekä akku jotka vahingoittuvat kolhuista, kolhiintuneella tai naarmuuntuneella aseella ei ole tuotevirhevastuuta enää voimassa.
* Pidä kosketuspinnat puhtaina.
* Älä altista asetta kosteudelle.
* Ase hävitetään viemällä se elektronisia laitteita varten olevaan kierrätyspisteeseen.
* Asetta ei saa jättää valvomattomalle kierrätyspisteelle, jossa se voi joutua alaikäisten käsiin.
* Älä koskaan pidä asetta nähtävillä julkisilla paikoilla, pidä ase aina katseilta piilossa.
* Älä ota asetta mukaan julkisille paikoille, tämä kielletään laissa.
* Vaihtakaa sulake mikäli sähköase ei toimi.
* Tulenvalitsimen ollessa löysä kiristä tämä
* Hi-cap lipas (alaosassa pyörä), tulee lippaan täytön jälkeen rullata pyörästä pyörittäen useita kertoja, niin että kuulat nousevat lippaan yläosaan tiiviisti. Tämä toimenpide tulee toistaa myös ampumisen välissä. Laita lipas täyteen kuulia.

AKUT JA LATAAMINEN:
HUOM: TÄRKEÄ VAROITUS:
Älä ikinä jätä akkua valvomatta latauksen aikana.
Akkua ladatessa on oltava läsnä samassa tilassa missä akku ja hereillä.
Akun latausaika riippuu akun kapasiteetista ja käytettävästä latausvirrasta. Esimerkiksi 1700 mAh akku ladattuna 500 mAh virralla täyttyy periaatteessa 1700 / 500 = n. 3,5 tunnissa.
* Lataa korkeintaan 2 tuntia, ensinmäisellä latautskerralla tämän jälkeen ohjeen mukaan.
* Peruslaturi lataa niin pitkään kun tämä on kytkettynä verkkovirtaan, eli ei lopeta automaattisesti latausta. (Ei lopeta kun akku on täysi) Huom! Merkkivalo ei sammu taikka vaihda väriä ilmoittaakseen akun tilasta.
* Laturinjohtoa pitää säännöllisesti tarkistaa ja varmistaa että johdossa ei ole murtumia tai hiertymiä, mikäli laturin johdossa tai laturissa on jokin vika laturia EI SAA KÄYTTÄÄ.
* Laturinjohtoa ei saa kiertää rullalle koska akun johdot voivat katketa katkennut johto voi johtaa vaaratilanteeseen.
* Älä lataa akkua liian pitkää aikaa.
* Älä ylilataa akkua tai anna akun kuumentua.
* Tarkista että laturi ei kuumene, poista heti kuumentunut laturi pistokkeesta äläkä jatka lataamista.
* Älä jätä laturia pistokkeeseen latauksen jälkeen.
* Älä koskaan lataa kosteassa tilassa tai ulkona, laturin käyttö ulkona on kiellettyä.
* Älä koskaan vedä / revi akun johtoa.
* Akun roikottaminen laturin johdosta on kielletty.
* Akkua ei kestä johdoista vetämistä, tiputtamista, kolhimista tai kosteutta. 
* Akun käyttöaika paranee hitaasti, vaaditaan useita tyhjennyksiä ja latauksia ennen kuin se toimii normaalisti.
* Akun latausta tulee valvoa.
* Akkutyypistä riippuen lataa ja säilytä akkua oikein.
* Suosittelemme automaattilaturin käyttöä.
* Älä käytä ylitehoista akkua aseessa.
* Älä lataa tai jätä akkua liian kuumaan tai kylmään.
* Älä jätä akkua tai laturia aurinkoon.
* Uudet akut eivät heti herää vaan vaaditaan monta tyhjennys- ja latauskertaa ennen kuin akku toimii normaalisti. Akut eivät myöskään toimi pitkään kylmässä.
* Älä altista asetta kosteudelle.
* Älä tiputa tai kolhi asetta, sillä aseen sisällä oleva elektroniikka ja akku voivat vahingoittua.
* Pidä liitinpinnat puhtaina.
* Akut ja paristot hävitetään viemällä ne paristojen- ja akkujenkeräyspisteeseen.
* HUOM: Mikäli sinulla on A123 laturi käytössä ÄLÄ IKINÄ lataa sillä muita kuin A123 akkuja. Muut akut voivat räjähtää.
* HUOM: Mikäli sinulla on A123 laturi käytössä ÄLÄ IKINÄ lataa sillä muita kuin A123 akkuja. Muut akut voivat räjähtää.
* Älä oikosulje ja jätä akkuja pienten lasten tavoitettavaksi!
* Akut sisältävät täyteen ladattuna suuren hetkellisen purkausvirran.
* Laturit on tarkoitettu sisäkäyttöön kuivissa olosuhteissa.
* Tarkista, että liitimien napaisuudet ovat oikein ladattavan akun ja laturijohdon välillä (PunainenPunaiseen ja  MustaMustaan).
* Älä peitä laturia ja akkua lataustilanteessa ilmankierron varmistamiseksi.
* Poista laturi ensin verkkopistorasiasta ja seuraavaksi akku latausliittimestä.
* Noudata käyttöohjeita ja tutustu eritehoisten akkujen latausaikoihin.
* Älä avaa ja huolla laturia omatoimisesti, toimita viallinen laturi kauppiaalle tai hyväksyttyyn sähkölaitehuoltoon.
* Toimita aina käytöstä poistettavat akut-  ja elektroniikkalaitteet aina asianomaisiin kierrätyspisteisiin.

KAASULLA TOIMIVIEN ASEIDEN KÄYTTÖOHJE:
Kaasun käyttöohje:
* Kyseessä nestekaasu (propaanisekoitus) joka on erittäin helposti syttyvä, ilmaa raskaampi nesteytetty kaasu.
* Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
* Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin +40 astetta.
* Pulloa ei saa säilyttää kellarissa.
* Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
* Avotuli ja tupakointi kielletty pulloa käsiteltäessä sekä sen läheisyydessä.
* Pulloa on säilytettävä ja käsiteltävä pystyasennossa.
* Siirrä turvaan palovaaran uhatessa.
* Älä jätä kaasupulloa autoon äläkä muuhun suljettuun tilaan, joka saattaa kuumeta.
* Kaasu saattaa aiheuttaa palovamman, jos sitä pääsee valumaan iholle tai kehon muille herkille alueille,.
* Älä hengitä kaasua.
* Älä pidä kaasu-säiliötä taskussa, koska venttiili voi vuotaa.

Co2 ja Kaasu aseet:
* Ammunnan lopettaessasi tarkista CO2 kapselilla varustetut lippaat aina ensin painamalla voimakkaasti lippaan tyhjennysventtiiliä varmistuaksesi, että kapseli täysin tyhjä /  varmista aina että co2 kapseli on tyhjä tyhjentämällä lippaan venttiilistä CO2 kapseli täysin, ennen kuin poistat kapselin aseesta.
* HUOM: CO2 lippaat ovat herkkiä saamaan toimintahäiriöitä, joten vaikka olisit tyhjentänyt lippaan CO2 kapselin lippaan venttiilistä painamalla, se voi sittenkin olla täynnä kaasua.  Aloita AINA lippaan säiliön avaaminen hyvin HITAASTI ja kuulostele (älä laita korvalle) purkautuuko painetta vielä, mikäli kuulet kaasun purkautumisesta aiheutuvaa sihinää älä avaa lippaan säiliötä enempää vaan sulje lipas heti, hävitä lipas.
* HUOM: Lipas on aina tyhjennettävä tyhjennysventtiilistä kun aseen käyttö lopetetaan päivän käytön jälkeen. AINA KUN ASE LAITETAAN SÄILYTYKSEEN LIPPAASEEN EI SAA JÄTTÄÄ CO2 KAPSELIA.
* HUOM: Tyhjennysventtiilistä painamalla pitää aina tyhjentää Co2 kapseli, ÄLÄ KOSKAAN tyhjennä Co2 kapselia avaamalla säiliön sulkemis / kiristys ruuvia.
* Tyhjennä siten, että painetaan lyhyitä kertoja tyhjennysventtiiliä ja annat venttiilin "lämmetä" välillä muuten venttiilin tiivisteet jäätyvät ja voivat murtua. HUOM: Emme korvaa Co2 ja kaasulippaita.
* Mikäli epäilet ettei lipas toimi, se tulee hävittää avaamatta säiliötä co2 kapselin poistamista varten.
* Älä koskaan avaa co2 lippaan kaasusäiliötä mikäli et ole aivan varma, että säiliö on täysin tyhjä.
* Asenna CO2 kapselit aina vaakatasossa lippaaseen.
* Pidä CO2 lippaan säiliö itsestäsi poispäin suunnattuna. Huolehdi myös, ettei kukaan tai mitään ole tiellä, mikäli CO2 kapseli purkautuu äkillisesti lippaan säiliöstä (CO2 kapseli lähtee kuin ammus lippaan säiliöstä ja on hengenvaarallinen) ÄLÄ KATSO SÄILIÖÖN.
* Älä pudota, runno tai lyö CO2 kapselia lippaaseen aseta Co2 kapseli aina kevyesti ja varmista ennen kapselin kiristystä että Co2 lipas on täysin oikeassa kohdassa, mikäli ette saa Co2 lipasta oikeaan kohtaan jättäkää asia sikseen.
* Älä käytä kylmää kaasua äläkä laita CO2 kapselia kuumaan lippaaseen, äläkä kuumaa kaasua tai CO2 kapselia kylmään lippaaseen. Kaasupullon/Co2 kapselin ja lippaan lämpötilan tulee olla sama.
* CO2 kapseli/lipas on aina tyhjennettävä käytön jälkeen.
* Käytä säilöntäkaasua kaasuaseiden lippaiden säilytyksessä.
* Älä laita kylmää kaasua kuumaan lippaaseen äläkä kuumaa kaasua kylmään lippaaseen, sekä kaasupullon, että lippaan lämpötilan tulee olla sama.

Kaasulla käytettävän kranaatin käyttäminen:
1. Varmistetaan, että kranaatin kaasuventtiili on kiinni painamalla kranaatin pohjassa olevaa venttiili (nalli) kokonaan pohjaan.
2. Tarkistetaan, että venttiili (nalli) palautuu täysin ylös, eikä jää vinoon tai puolitiehen.
3. Lisätään kaasu kranaatin yläosassa olevasta venttiilistä.
4. Laitetaan kuulat kranaattiin. Kranaattia ladatessa pitää käyttää koko kasvojen alueen suojaavaa maskia, koska kranaatti voi laueta itsestään ladattaessa. Kranaattia käsitellessä tulee olla erittäin varovainen, koska kranaatit laukeavat helposti mikäli venttiiliin kosketaan.

Huom. Kotisivuillamme voi olla tuotekohtaisia lisä varoituksia ja rajoituksia jotka tulee ottaa huomioon tuotetta hankkiessa.

Ehdot ja tuotevirhevastuu:
Ostaja on velvollinen tarkistamaan välittömästi saatuaan lähetyksen, että pakkaus on ehjä ja kaikki tilatut tuotteet ovat tulleet lähetyksessä sekä tuotteen vastaavan sitä mikä on tilattu. Ostaja on myös velvollinen tarkistamaan, että toimitetut tuotteet ovat ehjät. Mikäli toimituksessa on virhe tai tuotteissa havaitaan virheitä tai vikoja, tulee vastaanottajan ilmoittaa tästä välittömästi tuotteen myyjälle. Tuotteita ei saa ottaa käyttöön. Jos tuote otetaan käyttöön viallisena tai puutteellisena, katsotaan vastaanottajan hyväksyneen toimituksen ja toimitetut tuotteet.

Etämyynnissä on 30 päivän takaraja tuotteen toimitukselle. Pidätämme oikeuden toimittaa tilaajalle korvaava tuote, mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla. Alle 18-vuotias voi tehdä liikkeessämme vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia. Mikäli meidän sivuillamme on maininta, että ase toimitetaan ilman akkua ja laturia, tai mikäli erikseen ei mainita tuotteen toimittamisesta akulla ja laturilla, mutta toimitus kuitenkin sisältää sellaiset, tuotteet pitää ehdottomasti postittaa takaisin Muovisotilaalle eikä niitä saa ottaa käyttöön.
Tuotevirhevastuu ei korvaa fyysisesti vaurioituneita/vaurioitettuja tuotteita, eikä myöskään väärästä ja huolimattomasta käsittelystä johtuvia vikoja. Emme korvaa akkuja jotka ovat yliladattuja tai johtoja jotka on revitty ja siten rikottu. Akut ovat kuluvia tuotteita eikä näitä siten korvata tuotevirhevastuun puitteissa. Emme korvaa rikottuja taittotukkeja tai muita vastaavia osia, jotka voivat rikkoutua ainoastaan väärinkäytöstä tai vääntämisestä / tiputtamisesta. Yleisin syy lippaan toimimattomuuteen on, että lipas on tippunut (yksikin tiputus riittää lippaan rikkoutumiseen) tai kolhiintunut joten emme korvaa lippaita vaan nämä ovat ns. kulutstavaraa. Airsoft aseet eivät ole sunniteltu käytettäväksi kylmässä ja voivat rikkoutua kylmässä. Aseissa oleva rasva jäykistyy ja rattaat sekä muut osat kuluvat kylmässä nopeammin kuin lämpimässä johtuen rasvauksen puutteesta. Tiivisteet myös kovettuvat kylmässä ja voivat tästä syystä haljeta ja aiheuttaa vaurion aseen koneistukseen, tämä koskee myös kaasu ja Co2 aseita. Emme korvaa kylmässä hajonneita aseita tai muita tuotteita. Mikäli tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tuote on tarkoitettu ainoastaan tarkkuusammuntaan maalitaulua kohden, mikäli tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen myyjä ei vastaa tuotteesta, eikä sen aiheuttamista vahingoista. Tuotevirhevastuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Myyjä tai sen edustaja ei ole vastuussa välillisistä tai välittömistä vahingoista, kustannuksista tai kuluista joita tämän tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa. Muut tiedot, lisäehdot sekä varoitukset sivulla www.muovisotilas.fi.

Tuotteen  palauttaminen:

Pyydämme teitä lukemaan ehdot ja yllä olevan kohdan ”Ehdot ja tuotevirhevastuu” ennen palautusta, sillä siitä selviää, millä perustein tuotteen voi  palauttaa. Lukekaa myös kohta, jossa pyydämme teitä olemaan lähettämättä rikottuja, käytettyjä tai väärinkäytettyjä tuotteita takaisin, sillä emme korvaa näitä tuotteita, emme myös korvaa lippaita.
Tilaajalla annetaan 14 päivän palautusoikeus alkaen tuotteen lunastamispäivästä. Pakkaus tulee palauttaa alkuperäiskunnossa ja tuotteen tulee palautettaessa olla samassa kunnossa, kuin missä se luovutushetkellä oli. Palautus on maksutonta postin kautta käyttäessä postinpalautusnumeroa. (EMME LUNASTA MEILLE LÄHETETTYJÄ PAKETTEJA.)
Ostajalla ei ole oikeutta ottaa tuotetta käyttöön. Huomioikaa että tuotteen kokeilun ja tutkimisen voi tehdä ainoastaan kuten myymälöissä oleville tuotteille. Muovikelmulla pakattuja tuotteita ei tule avata. Tuotetta ei saa ryhtyä käyttämään (tuote pysyy käyttämättömänä). Katsoa saa – ei käyttää.
Käyttöönotoksi katsotaan aseella ampuminen ja sen avaaminen. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita ja pakkauksia. Mikäli tuote lähetetään takaisin, täytyy myös pakkaus suojata siten, ettei se pääse vahingoittumaan. Postin palautusnumero on 615875, ja se kirjoitetaan paketin päälle. Pidätämme oikeuden veloittaa lähetyskulut vastaanottajalta mikäli toimitus on kokonsa tai painonsa takia vaatinut erityistoimitusta. Lisäksi tulee pakettiin lisätä teksti: Asiakaspalautus Muovisotilas.fi / Skandinavian Yhtyneet Metallintuojat Oy Eteläinen Salmitie 1 02430 MASALA

Lippaat ja akut sekä muut käytössä kuluvat osat eivät kuulu tuotevirhevastuuvakuuden piiriin.Lippaat ja akut voivat särkyä käyttäjän huolimattomuudesta johtuen, koska meillä ei ole mahdollisuutta tarkistaa onko lipas tai akku hajonnut käyttäjän toimesta on asiakkaan velvollisuus tarkistaa nämä heti aseen saatuaan. Huom: Lipasta tai akkua EI voi reklamoida sen jälkeen kun ovat otettu käyttöön ja käytetty muutoin kuin toiminnan varmistamiseksi joka tarkoittaa aseen toiminnan testausta.

Näiden ohjeiden kopioiminen kaupalliseen käyttöön on kielletty.KategoriatAseet

Aloituspaketit

Aseet malleittain

Aseet tuotenimittäin

Aseet valmistajittain

Suojalasit ja -varusteet

Akut ja laturit

Kaasut ja kemikaalit

Kuulat

Lippaat

Aseiden lisävarusteet

Tähtäimet ja tarvikkeet

Tähtäimet ja tarvikkeet


Viritys- ja varaosat

Vaatteet

Poistomyynti

Tuote-esittely

CO2-kapseli 8g, 1 kpl

1.00 € (sis. 24 % alv)
CO2-kapseli 8g, 1 kpl

CO2-aseisiin sopiva 8 g hiilidioksidikapseli, 1 kpl.

CO2-kapseli, 1 kpl

0.70 € (sis. 24 % alv)
CO2-kapseli, 1 kpl

CO2-aseisiin sopiva 12 g hiilidioksidikapseli, 1 kpl.


CO2-huolto kapseli, 1 kpl

2.50 € (sis. 24 % alv)
CO2-huolto kapseli, 1 kpl

CO2-aseisiin sopiva 12 g huolto hiilidioksidikapseli, 1 kpl.
Powered by VirtueMart */?>
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack